Duben 2018

Miloš Návesník

27. dubna 2018 v 18:42 | BG |  Osobnosti Barnajské aglomerace
Miloš Návesník (Pardubický Slavín)

Ján Podolák

27. dubna 2018 v 18:42 | BG |  Osobnosti Barnajské aglomerace
Ján Podolák (Wikipedie)

František Vicena

27. dubna 2018 v 18:41 | BG |  Osobnosti Barnajské aglomerace
František Vicena (FDB)

Úvod

27. dubna 2018 v 18:36 | BG |  Osobnosti Barnajské aglomerace
Tato rubrika, kterou jsem po čase přemýšlení založil, přináší výčet osob, které se něčím zasloužili, ať už v měřítku českém nebo světovém, a neměla by uniknout naší pozornosti. Nepůjde jen o známá jména, která své ulice ve skutečných městech a obcích už mají. Lokalit pojmenovaných po T. G. Masarykovi nebo dr. Miladě Horákové je opravdu mnoho a tyto v aglomeraci určitě nebudou. Neznamená to však, že tím snižuji jejich vážnost. Ale kladu si za úkol dostat do povědomí lidí i jiné osoby, které jsou svým způsobem unikátní.

Jelikož je čas relativní pojem, budou zde na rozdíl od nežijících osob i osoby žijící. V praxi je známo, že se ulice a náměstí pojmenovávají výhradně po nežijících. Avšak ani ti lidé, které denně potkáváme, nebudou žít věčně. Půjde o osoby napříč všemi obory, kterými se lidská společnost zabývá. Půjde o vědce, umělce, sportovce, ale i o lidi, kteří si získali pozornost nějakým zajímavým činem či jen pouhými sympatiemi. Vycházet budu především z Wikipedie, odkud budu uvádět jen podstatné informace. Fotografie se shánějí velice těžko, proto budu vybírat fotografie osob z různých zdrojů, které však budou citovány a žádné z nich nebudu vydávat za své.

Zcela jistě věřím tomu, že tento seznam rozšíří obzory jak mé, tak i samotných čtenářů, a obohatí je o nové znalosti. I když je mi jasné, že názory na různé osoby jsou mezi lidmi velmi rozporuplné, přesto si dovolím u vybraných z nich uvést i důvod, proč jsem si vybral zrovna toho kterého člověka.

10. 2. 2018

26. dubna 2018 v 20:00 | BG |  Vývojové fáze
Absurdním nepochopením z mé strany došlo k tomu, že se práce na trolejbusové trati v Lochni možná zbytečně zdržely. Tuto chybu jsem si však vynahradil tvůrčí činností v Bronislavicích.

9. 2. 2018

24. dubna 2018 v 22:47 | BG |  Vývojové fáze
Pomalu se blíží první názvy zastávek a také se jako mor rozšiřuje trolejové vedení trolejbusové sítě.

4. 2. 2018

18. dubna 2018 v 21:58 | BG |  Vývojové fáze
Jak jsem psal na konci minulého roku, budu se ze začátku, než mi přijde dodávka dalších armatur pro trolejové vedení trolejbusových drah, věnovat spíše těm technologickým záležitostem.

28. 1. 2018

12. dubna 2018 v 20:36 | BG |  Vývojové fáze
Kvůli lehké indispozici jsem se věnoval jen tomu málu, co jsem v Ryšavě mohl udělat. Jelikož se stále připravuji na elektrifikaci dalšího úseku, byly to především chodníky a veřejné osvětlení.

21. 1. 2018

11. dubna 2018 v 22:02 | BG |  Vývojové fáze
Po krátké pauze jsem se opět vydal do Ryšavy-Lochně, kde probíhá elektrifikace trolejbusové linky ke kalužanskému nádraží. Čekala mě zatáčka mezi zastávkami č. 88 a 89.

6. 1. 2018

9. dubna 2018 v 22:32 | BG |  Vývojové fáze
Dnešní etapa se nesla v duchu několika experimentů. Došlo k redukci sítě pozemních komunikací na některých hustých sídlištích a také se výrazně proměnila jedna z ryšavských křižovatek.