Červen 2018

29. 4. 2018

26. června 2018 v 19:32 | BG |  Vývojové fáze
Elektrifikace trolejbusových tratí pokračuje i dnešním dnem. V této etapě jsem dal dohromady křižovatku u trati za trolejbusovou vozovnou.

28. 4. 2018

25. června 2018 v 21:41 | BG |  Vývojové fáze
Ryšava se blíží ke svému konci, tedy aspoň co se týká základního členění a ulic. Aglomerace jako celek se také čím dál více rozrůstá, protože přibylo několik panelů v nové oblasti.

22. 4. 2018

21. června 2018 v 22:07 | BG |  Vývojové fáze
Od poslední etapy jsem stále přemýšlel nad Drahoměřicemi v Ryšavě. I když jsem byl v prvních chvílích velice překvapen, jak kopírování objektů funguje, stále to není to sídliště, na které jsem z velkých měst zvyklý. A postupem doby jsem přišel na to, čím to je. Tyto důvody se odrážejí od pokroucené reality.

15. 4. 2018

20. června 2018 v 21:27 | BG |  Vývojové fáze
Sídliště v Ryšavě-Drahoměřicích je konečně postaveno. Zatím bez detailů.

Technologie trolejového vedení

19. června 2018 v 19:57 | BG |  Technologie trolejového vedení
Tento článek obsahuje seznam kapitol a popisuje jednotlivé fáze při projektování trolejového vedení. S ohledem na stav vědeckého poznání a tudíž i neustálý vývoj tohoto oboru budou články průběžně aktualizovány.

Rychlosti pod trolejovým vedením

19. června 2018 v 19:56 | BG |  Data
Trolejové vedení podle normativních předpisů svou konstrukcí musí umožňovat nepřetržitý a bezpečný odběr elektrického proudu sběračem vozidel při každé rychlosti. Horní hranice rychlosti je tedy dána nejvyšší traťovou rychlostí u železničních a tramvajových tratí a nejvyšší povolenou rychlostí na pozemních komunikacích u trolejbusových tratí anebo na nejvyšší konstrukční rychlost vozidla. Z toho vyplývá, že trolejové vedení musí být dimenzováno nad tyto limity.

Například při výstavbě trolejbusové trati mezi obcemi, kde je možné zvýšit rychlost na 90 km/h, musí trolejové vedení tuto rychlost umožnit. My však víme, že nejvyšší konstrukční rychlost trolejbusů se pohybuje okolo 65 km/h, protože se předpokládá jejich pravidelný provoz v nenáročných podmínkách města, co se rychlosti týče, takže postačí dodržet limit nejvyšší konstrukční rychlosti.

Obecně se dá říci, že u železničních a tramvajových segregovaných tratí a dalších kolejových druhů dopravy, které jsou napájeny z troleje, není rozdíl mezi rychlostí na přímé trati a v oblouku tak výrazný jako u trolejbusových tratí. Z tohoto důvodu byly stanoveny rychlostní limity pro různé typy obloukových svorek a pro různý úhel zalomení. Přehledný výčet empiricky shromážděných údajů uvádí následující tabulka.


sestavadélka svorkyúhelrychlost
60 cm
60 km/h
50 km/h
90 cm
55 km/h
45 km/h
120 cm
60 km/h
50 km/h
45 km/h
30 km/h
180 cm
9 - 10°
60 km/h
50 km/h
45 km/h
40 km/h
35 km/h
30 km/h
240 cm
8 - 9°
10 - 13°
14 - 15°
45 km/h
40 km/h
35 km/h
30 km/h
240 cm
10 - 12°
12 - 17°
18 - 24°
25 - 30°
35 km/h
30 - 20 km/h
20 - 15 km/h
15 km/h
300 cm
10 - 12°
12 - 17°
18 - 24°
25 - 30°
40km/h
35 - 25 km/h
25 - 20 km/h
20 km/h

Zdroj: Elektroline

Sestavy v tabulce jsou jen typické. Existuje totiž provedení pro upevnění na výložník nebo se dvojitým zátočinovým izolátorem.

Z údajů uvedených v tabulce je možné podle obloukových svorek vyprojektovat oblouk podle požadované rychlosti.

14. 4. 2018

19. června 2018 v 18:30 | BG |  Vývojové fáze
V horské oblasti došlo k vymodelování sídlištního útvaru a další výstavbě pozemních komunikací.

13. 4. 2018

14. června 2018 v 22:14 | BG |  Vývojové fáze
V nově budované oblasti daleko od Ryšavy a Klečan jsem se rozhodl změnit situaci u přednádraží a změnit průjezdnou zastávku za obousměrnou trolejbusovou smyčku. Do schématu také přibyly další názvy některých zastávek.

8. 4. 2018

13. června 2018 v 22:10 | BG |  Vývojové fáze
I když je nová oblast malá a dopravní obsluhu zpracovávám bez schématu, nějaké plánování by se přesto hodilo. Také pokračovaly práce na trolejbusové vozovně v Ryšavě.

6. 4. 2018

11. června 2018 v 21:31 | BG |  Vývojové fáze
Trolejové vedení došlo do další vývojové fáze a byly odhaleny nové možnosti elektrifikace i dodaných armatur. Byly zpracovány dva nesymetrické trolejové oblouky na společné nosné síti.