16. 9. 2018

3. ledna 2019 v 20:01 | BG |  Vývojové fáze
Tabulka chronometráží je dokončená a je tedy možné vytvořit linkové vedení na síti.


Dnešním dnem je tabulka chronometráží hotová. Můžu se tedy směle pustit do návrhu linkového vedení. Některé linky již byly dokončeny ještě před tvorbou chronometráží, proto zde uvedu celý seznam. Musím však upozornit, že návrh linek reflektuje jen můj subjektivní pocit, protože zatím nejsou sečteni všichni obyvatelé oblasti. Půjde tedy o seznam na území Klečan a Ryšavy. Až budou sečteni všichni obyvatelé a budou navrženy linky dle "skutečných" zdrojů a cílů tras cestujících. Na slovo "skutečných" upozorňují záměrně, jelikož jde jen o teorii a Trainz je jen hra. Na ní chci ale demonstrovat vlastní poznatky své vědeckovýzkumné práce na poli organizace dopravní obslužnosti v aglomeracích. Takže slovo "skutečných" opravdu jen s rezervou.

Pro sestavení oběhů jsem vytvořil zvláštní soubor v programu MS Excel, ve kterém po zadání kódového označení zastávky sestavím trasu získám délku trasy a čas jízdy. Po zadání špičkového intervalu a čekání na obratišti pak získám orientační čas doby linky, oběžnou rychlost a orientační počet vozidel. Opět musím zdůrazni slovo "orientační", protože bez pevně stanovených jízdních řádů nemám šanci určit dobu čekání na obratišti. Z praktických zkušeností reálného provozu by však doba čekání měla být minimálně 5 minut, a sice z důvodu vyrovnání případného zpoždění a také z prostého lidského hlediska: i řidič je jen člověk a taky se potřebuje protáhnout a vykonat určitou potřebu. Ono sezení celý den za volantem není nic příjemného, jakkoliv to příjemně vypadá.

Původně jsem se nechtěl ve vývojových etapách zabývat teorií tvorby dopravní obslužnosti, ale dospěl jsem k názoru, že některé prvky přímo související s aplikací ve hře, zde mohou být uvedeny. O tabulkách chronometráží jsem již psal. Na internetu se lze dočíst, že chronometráž slouží ke stanovení délky určitého pracovního děje. Do oblasti dopravy tuto definici můžeme ještě zpřesnit, či rozšířit. Tabulka chronometráží je databáze časů jízd mezi dvěma libovolnými stanovišti zastávek. Nemusí totiž nutně jít o po sobě jdoucí stanoviště, v praxi známe spoje, které zastávkami projíždějí. Je dokonce možné změřit dobu jízdy mezi stanovišti jediné zastávky v opačném směru, což bývá jen ve výjimečných případech. Čas jízdy mezi stanovišti je možné určit těmito způsoby:
 • výpočtem,
 • měřením,
 • pozorováním,
 • odhadem.
Může se zdát, že některé způsoby mohou vzájemně splývat, proto bližší vysvětlení každého způsobu čtenář najde v tomto dokumentu. Doplním, že uvedené doby znázorňují okamžik zavřených dveří vozidla a přípravu k odjezdu vozu ze zastávky.

Tabulka chronometráží pro Ryšavu i Klečany bez železnice obsahuje přesně 400 kombinací stanovišť. O náročnosti snad nemá smysl polemizovat. O desetinná místa jsem se nestaral, protože zaokrouhlování by počítač i mě zatěžovalo, proto jsou dle měřidel v Trainzu vzdálenosti přesné na desetinu metru. Významným doplňkem jsou však vypočtené úsekové rychlosti, o kterých jsem psal v předchozích etapách. Nechtěl jsem jít pod 15 km/h, protože pak by doprava byla příliš pomalá. Pro zajímavost uvedu, že nejvyšší úseková rychlost je dosažena mezi zastávkami "Ryšava, U rozvodny" a "Klečany, Obchodní centrum" přesně v tomto směru. Trolejbus může na meziměstském úseku jet svou nejvyšší konstrukční rychlostí a díky tomu je úseková rychlost asi 39 km/h. Ze sestavených tras poté vyplyne rychlost spoje, neboli cestovní rychlost z konečné na konečnou. Pokud k času připočteme ještě dobu stání na obratišti, získáme rychlost oběhu. Přesné vzorce jsou uvedeny ve zmíněném dokumentu.

První návrh linkového vedení v Ryšavě a v Klečanech je vidět na schématu. Seznam linek, s rozdělením čísel a údajích o lince je v tabulce:

Tramvaje:
číslo linkytrasadélka trasydoba linkypočet souprav
1Ryšava, Poliklinika Bohdalín - Ryšava, Sídliště Kalužany9,5 km27 min11
2Ryšava, Nádraží Zábělice - Ryšava, Kraslická7,7 km21 min9

Trolejbusy:
číslo linkytrasadélka trasydoba linkypočet souprav
101Klečany, Sídliště Ryzec - Klečany, Sídliště Hluboká9,7 km24 min5
102Klečany, Cementárna, horní brána - Ryšava, Hlavní nádraží8,0 km22 min3
103Ryšava, Nádraží Kalužany - Ryšava, Wilhelmova5,1 km15 min4
104Ryšava, Jabkenická - Ryšava, Hvězdárna6,8 km18 min5
105Ryšava, Vyhlídka - Ryšava, Škola Kaprekarova5,3 km15 min4
106Ryšava, Nádraží Zábělice - Ryšava, Prokůpkova8,9 km26 min7
107Ryšava, Brisslingerova - Ryšava, Vozovna Litvínovská9,8 km28 min7
108Ryšava, Reného Wiesnera - Ryšava, Hlavní nádraží7,1 km20 min5
109Ryšava, Hlavní nádraží - Ryšava, Krnovská čtvrť6,9 km19 min5

Autobusy:
číslo linkytrasadélka trasydoba linkypočet souprav
301Ryšava, Obchodní centrum Stropnice - Ryšava, Miroslava Klause8,2 km23 min4
302Ryšava, Nádraží Kalužany - Ryšava, Venclovského náměstí4,2 km13 min3

Čísla linek jsem chtěl později rozházet, ale uvědomuju si, jakou paseku nadělá přečíslování linek v reálném provozu. Čísla linek jsou tedy jen orientační a později se rozhodnu, jestli budou přečíslovány či nikoliv. Musím však zároveň upravit i číselné rozsahy jednotlivých druhů subsystémů:
 • Tramvajové linky: číslování 1 - 99
 • Trolejbusové linky: číslování 100 - 299
 • Autobusové linky: číslování 300 - 499
 • Linky metra: Mx (kde "x" značí číslo)
 • Linky železnice: Zx (kde "x" značí číslo)
 • Lodní linky a přívozy: Vx (kde "x" značí číslo)
 • Linky lanovky: Lx (kde "x" značí číslo)
Je jen souhra okolností, že se toto rozdělení částečně shoduje s rozdělením linek na území Prahy.

I když jde jen o předběžný návrh, lze uvést alespoň orientační rychlost spoje linky 109, která činí asi 21,5 km/h. Pro ilustraci je možné z dostupné internetové databáze vyčíst orientační rychlost spoje pražské autobusové linky 150 mezi zastávkami Želivského a Na Beránku, což je cca 22,08 km/h.

Záleží ovšem na způsobu odbavení v zastávce. Například trolejbusová linka č. 341 mezi Chomutovem a Jirkovem má cestovní rychlost jen 19,09 km/h, jelikož se zde využívá celodenní nástup předními dveřmi. To pochopitelně prodlužuje dobu jízdy, zmenšuje cestovní rychlost, zvyšuje dobu obratu a tím pádem může i ovlivnit počet nasazených vozidel. To si ostatně můžeme ověřit v některých dalších etapách.

Z uvedeného vyplývá, že mnou naměřené jízdní doby poměrně věrohodně odrážejí reálný stav.

Linky však nejsou zvoleny náhodně. I bez výpočtů jsem chtěl dosáhnout určité koncepce. Řekněme, že hlavním bodem bude hlavní nádraží, Poláchovo náměstí a Bankovní centrum. Organizace dopravy v Klečanech je zřejmá, trolejbusová linka by měla být jediná a měla by projíždět celým městem. Meziměstskou dopravu obstará železnice a doplňovat ji bude další trolejbusová linka, která začne u cementárny a mimo pracovní špičku bude začínat u nádraží. Měl jsem ale problém v tom, kam pošlu linku v Ryšavě. Už tak bude spojovat dvě nádraží. Přesto jsem jako prvotní nápad zvolil konečnou hlavní nádraží v Ryšavě. Tramvajové linky jsou jen dvě a jejich rozdělení bylo dáno již dříve. Stejný je i případ dvou autobusových linek. Trolejbusová síť je však složitější. Nechtěl jsem například linku z Jabkenické vést okolo hlavního nádraží, protože tuto oblast již obsluhuje tramvaj. Linka od kalužanského nádraží by pak měla obsluhovat locheňské sídliště. A takových polemik a možností existuje spousta. Přesto by linky měly být souběžné minimálně, pokud jde o stejný subsystém. Je možné, že linek bude i více, než jsem předpokládal. O to překvapivější bude výsledný stav. Zatím jsem tedy naplánoval 13 linek, což je pro dvě města této velikosti na české podmínky docela málo. Jenže Barnajská aglomerace se nebude řídit českými podmínkami. Vše tedy závisí na počtu obyvatel a na intenzitách proudů cestujících, které se budu snažit zjistit v dalších etapách. Předpokládám, že do konce roku 2018 bych mohl mít intenzity zjištěny a v dalším roce pak budu sestavovat jízdní řády.

Kromě pokračování ve stavbě trolejbusové tratě na zastávku "Ryšava, Jana Kacmara" jsem se věnoval i sčítání obyvatel. Prozatím tyto údaje nejsou kompletní, protože některá nedokončená sídliště ještě mohou projít většími či menšími úpravami.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama